جای خالی را شما پر کنید

فـرصـت هـای شغـلـی

کارشناس مرکز عملیات امنیت

Tier1

کارشناس مرکز عملیات امنیت

Tier2

کارشناس تست نفوذ و امنیت

Penetration Test

کارشناس فروش

فروش - بازاریابی - IT

مالک محصول

Product Owner

برنامه‌نویس فرانت‌اند

Front-End

برنامه نویس

back-end

طراح رابط کاربری

UI/UX

کارشناس پشتیبانی شبکه

Network

کارشناس تولید محتوای فنی

Technical Writer

کارشناس شبکه های اجتماعی

social-media-expert

کارشناس تست نرم افزار

(QA)