جای خالی را شما پر کنید

فـرصـت هـای شغـلـی

متخصص فروش

فروش - بازاریابی - IT

کارشناس تست نفوذ و امنیت

تست نفوذ - امنیت - IT

کارشناس حسابداری

حسابدار - مالی - IT

کارشناس soc (آقا)

شبکه - امنیت - IT

برنامه نویس c# (آقا)

برنامه نویس - C# - IT

برنامه نویس Front-End (آقا)

برنامه نویس - IT